تست های غیر مخرب
تست های غیر مخرب
شرکت مهندسی بازرسی فنی و کنترل کیفیت ایمن جوش یکتا ˓ در سال 1387 فعالیت خود را با برخورداری از کارشناسان فنی : مکانیک ˓ جوش ˓ عمران , خوردگیرنگ و عایق و همچنین بهره گیری از نیروهای انسانی جوان˓متخصص ˓ مجرب ˓ پر انرژی و خلاق˓جهت ارایه مشاوره موثر و انجام خدمات بازرسی و کنترل کیفی ˓ به منظور خدمت رسانی به مدیران و صاحبان
بازرسی جوش
بازرسی جوش
1 . دستگاه دوربین رادیوگرافی ( دوربین تکاپس دلتا تا سقف بارگذلری 180 کوری و دوربین گاما مت TIF تاسقف بارگذاری 120 کوری )
2. تجهیزات جانبی تست رادیو گرافی ( دزیمتر قلمی پرسنلی ˓ گایگر فردی رادیومتر محیطی و . . . )
2 . دستگاه تفسیر فیلم رادیوگرافی و تجهیزات مربوطه ( ویور و ...
بازرسی رنگ
بازرسی رنگ
1 . گیج های ضخامت سنج الکترومغناطیسی و مغناطیسی
2 . تجهیزا ت رطوبت سنج3. ضخامت سنج فیلم تر و ضخامت سنج فیلم خشک