مدیر عامل
مدیر عامل
 مدیر عامل

نام : علی فرنهاد (برغمدی)

متولد : 1362 شهرستان سبزوار
رشته تحصیلی:

کارشناسی مهندسی جوش از دانشگاه عالی کار دوره های آموزشی

• مهارتهای تستهای غیر مخرب از سازمان فنی و حرفه ای استان تهران در رشته های
الف : آزمایشگر قطعات صنعتی با مایعات نافذ
ب : آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی
• مهارتهای بین المللی تستهای غیرمخرب (NDT) از انجمن ASNT امریکا دررشته های :

 Radiographiy Interpretation Level II ( RTI )  .A
 Magnetic Particle Testing Level II ( MT )  .B
 Liquid Penetrant Testing Level II ( PT )  .C
 Liquid Penetrant Testing Level II ( PT )  .D
 Ultrusonic Testing Levell II ( UT )  .E

  • PIPING مهندسی : PIPING FIELD ENGINERRING

• بازرسی آسانسور ( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )

  • بازرسی رنگ و سند بلاست و پوشش های صنعتی .(PAINTIG & COATING INSPECTION )

سوابق و مسئولیت ها
• ناظر جوش شرکت مهندسین مشاور آزمون صنعت سینا ( کرمان ) در پروژه های مختلف استان کرمان سال 85 - 87
• عضو انجمن جوشکاری و تست های غیر مخرب ایران IWNT . از سال 86
• مدرس و مشاور موسسه استاندارد بین الملل جوش مشهد . 87 - 88
• ناظر جوش و نماینده شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا ( اصفهان ) در پروژه های مختلف استان خراسان از سال 88-90
• سرپرست کنترل کیفیت شرکت انرژی گستر نصیر (NICC) در پروژه فولاد سازی سبزواراز سال 88 - 91
• سرپرست کنترل کیفیت شرکت MMTE در کارخانه فولاد کار الوند – شهرک صنعتی اشتهارد در سال 91