مقدمه
مقدمه
 مقدمه

همانطور که می دانیم نقش و جایگاه کنترل کیفیت(Quality Control) و تضمین کیفیت (Quality Assurance ) در پیشرفت صنعتی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد ، کاربرد تاثیر گذار کنترل کیفیت (QC) در صنایع مختلف سبب شده  است تا استانداردها، کتابها و راهنماها. الزاماتی را تعریف و مشخص کنند که بوسیله آنها بتوان کیفیت مورد نظر را در تمام آیتم های طراحی و ساخت مهندسی ˓ عملی نمود و فاکتور ضریب اطمینان را در جهت نیل به هدف نهایی تضمین کیفیت (QA ) بالا برد.

به طور مثال در سازه های اسکلت فلزی میتوان پس از بازرسی جوش واعمال تست های غیر مخرب(NDT) بر روی کلیه جوش های اجرا شده در سازه و اطمینان از سلامت جوش ها، تا حد بسیار زیادی، ضریب اطمینان (S.F) سازه را ارتقاء بخشید و یا می توان مشکل بالا بودن ضریب آتش سوزی در سازه های اسکلت فلزی را با اعمال درست پوشش ها و رنگهای ضد حریق (Fire Returdant) و اطمینان از صحت نوع پوشش و چگونگی اعمال بواسطه کنترل و انجام بازرسی رنگ به حداقل رساند

مقوله کنترل کیفی در صنعت بسیار گسترده و پر اهمیت است بگونه ای که برای هر پروژه ای بنا به نوع طراحی، انتظارات کاربردی، عمر مفید سازه ها و .... تعاریف متفاوتی دارد بدین منظور˓ شرکت مهندسی بازررسی فنی ایمن جوش یکتا این توانایی را دارد تا برای هرپروژه ای بنا به مشخصات فنی و پروسه فرآیندی آن پروژه ˓ ITP & QCP  در زمینه های مختلف از جمله : ساخت و نصب تجهیزات ˓ ساخت و نصب مخازن ذخیره و مخازن تحت فشار ˓ ساخت و نصب PIPING ˓ ساخت و نصب سازه ها و استراکچرهای فلزی و . . . را تهیه و تدوین نماید .

اما از آنجا که کنترل کیفیت دامنه و کاربردهای بسیار گسترده ای داشته، برای انجام صحیح آنها علاوه بر داشتن دانش و تجربه  کافی اشخاص حقیقی، ضروریست تا کارفرمایان محترم از طریق جذب و بکار گیری شرکت های بازرسی فنی˓ از جمله شرکت مهندسی بازرسی ایمن جوش یکتا ˓ بتوانند با اعمال مدیریت کنترل کیفیت بر نحوه انجام صحیح مراحل مختلف بازرسی˓ اطمینان را حاصل کنند که بواسطه نظارت دقیق ˓ صحیح و مستمر از سوی شرکت بازرسی فنی ایمن جوش یکتا . افزایش کیفیت , ارتقاء ضریب اطمینان , کاهش هزینه و ارتقاء بهره وری برای پروژه های مختلف را منتج خواهد شد .